VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje gerinamos gydymo sąlygos

 

2023 m. lapkričio 29 d. buvo baigtas įgyvendinti „Atsparios tuberkuliozės gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje“ projektas. Projekto įgyvendinimo pradžia 2016 m. liepos 25 d., projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023 m. birželio 30 d., Projekto baigimo data 2023-11-29. Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų ir Valstybės biudžeto lėšų skirtas finansavimas  877 678,96 Eur,  Apmokėta suma 850 123,35 Eur –  ES fondų lėšos 722 604,85 Eur, Valstybės biudžeto lėšos 127 518,50 Eur.

Centrinės projektų valdymo agentūros pranešime apie projekto veiklų įgyvendinimo pabaigą VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė įpareigojama:

  • 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos užtikrinti investicijų tęstinumą – negali iš esmės pakisti veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos, pobūdis ir tikslų įgyvendinimo sąlygos. Viso veiklų tęstinumo laikotarpiu įstaiga turi turėti galiojančią licenciją teikti paslaugas su iš projekto lėšų įsigyta įranga ir sutartį su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų finansavimo;
  • Projekto tęstinumo laikotarpiu privaloma informuoti CPVA apie visus pakeitimus, susijusius su projekto sutartimi ir vykdoma veikla;
  • 5 metus kasmet po projekto finansavimo pabaigos ne vėliau kaip per 30 d. duomenų mainų svetainėje (DMS) projektų įgyvendinančiajai institucijai privaloma teikti ataskaitas apie projekto veiklų įgyvendinimą.