Bendra viešiesiems pirkimams išleidžiama suma, Eur. Centralizuotų pirkimų skaičiaus/vertės dalis nuo visų pirkimų skaičiaus/ vertės, procentais Atliktų rinkos konsultacijų skaičiaus dalis nuo bendro įvykusių prirkimų skaičiaus, procentais Pirkimų iš “Vieno tiekėjo” skaičiaus pirkimai (be mažos vertės pirkimų, kurių vertė iki 10 000 eurų be PVM)
Supaprastinti pirkimai CVP IS duomenimis Tarptautiniai pirkimai TED duomenimis Mažos vertės pirkimai virš 10000 eurų be PVM
2018m. 169405,48 Centarlizuotų pirkimų  – 0. Per CPO   atlikta pirkimų už 54062,72 Eur. 2018 m. įsigyjami pirkimo objektai buvo paprasti, ir tam, kad būtų tinkamai nustatyti jiems keliami reikalavimai, nereikėjo turėti specifinės informacijos/žinių. Praktika įsigyjant tuos pačius pirkimo objektus metai iš metų jau yra susiformavusi ir nusistovėjusi, su konkrečiu projektu susijusios rizikos yra tipinės, todėl gerai žinomos bei gana paprastai suvaldomos. Todėl ir rinkos konsultacijos nebuvo vykdomos ir rodiklio reikšmė 2018 m.yra lygi 0 54% (vienas didelės vertės pirkimas labai padidina ir pirkimų iš „vieno tiekėjo“ (pateiktas tik vienas pasiūlymas) pagal vertę procentą 0 0
2019m. 1164184,64 Centarlizuotų pirkimų  – 0. Per CPO   atlikta pirkimų už 176029,32 Eur. 2019 m. įsigyjami pirkimo objektai buvo paprasti, ir tam, kad būtų tinkamai nustatyti jiems keliami reikalavimai, nereikėjo turėti specifinės informacijos/žinių. Praktika įsigyjant tuos pačius pirkimo objektus metai iš metų jau yra susiformavusi ir nusistovėjusi, su konkrečiu projektu susijusios rizikos yra tipinės, todėl gerai žinomos bei gana paprastai suvaldomos. Todėl ir rinkos konsultacijos nebuvo vykdomos ir rodiklio reikšmė 2019 m.yra lygi 0 0 0 0
2020m. 293668,85 Centarlizuotų pirkimų  – 0. Per CPO   atlikta pirkimų už 62129,41 Eur. 2020 m. įsigyjami pirkimo objektai buvo paprasti, ir tam, kad būtų tinkamai nustatyti jiems keliami reikalavimai, nereikėjo turėti specifinės informacijos/žinių. Praktika įsigyjant tuos pačius pirkimo objektus metai iš metų jau yra susiformavusi ir nusistovėjusi, su konkrečiu projektu susijusios rizikos yra tipinės, todėl gerai žinomos bei gana paprastai suvaldomos. Todėl ir rinkos konsultacijos nebuvo vykdomos ir rodiklio reikšmė 2020 m.yra lygi 0 54% (vienas didelės vertės pirkimas labai padidina ir pirkimų iš „vieno tiekėjo“ (pateiktas tik vienas pasiūlymas) pagal vertę procentą 0 0
2021m.  362898,99 Centarlizuotų pirkimų  – 0. Per CPO   atlikta pirkimų už 171485,07 Eur. 2021 m. įsigyjami pirkimo objektai buvo paprasti, ir tam, kad būtų tinkamai nustatyti jiems keliami reikalavimai, nereikėjo turėti specifinės informacijos/žinių. Praktika įsigyjant tuos pačius pirkimo objektus metai iš metų jau yra susiformavusi ir nusistovėjusi, su konkrečiu projektu susijusios rizikos yra tipinės, todėl gerai žinomos bei gana paprastai suvaldomos. Todėl ir rinkos konsultacijos nebuvo vykdomos ir rodiklio reikšmė 2021 m.yra lygi 0 22% (vienas didelės vertės pirkimas labai padidina ir pirkimų iš „vieno tiekėjo“ (atmetus neatitinkančius pasiūlymus) pagal vertę procentą 0 0
2022m.  301742,25 Centarlizuotų pirkimų  – 0. Per CPO   atlikta pirkimų už 85750,24 Eur. Rodiklio reikšmė 2022 m.yra lygi 1 0 0 0