Įstaigos veiklos rūšys, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

  • Ligoninių veikla                            – 86.10
  • Gydytojų specialistų veikla           – 86.22
  • Medicinos laboratorijų veikla       – 86.90.30.

Pagrindinės įstaigos veiklos sritys:

  •  mokamų antrinės sveikatos priežiūros (ambulatorinių ir stacionarinių) paslaugų teikimas;
  • būtinosios medicinos pagalbos teikimas;
  • kita, įstatymais neuždrausta veikla, susijusi su gydymu, slauga ir profilaktika.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą plaučių tuberkulioze bei mirtingumą dėl jos teikti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas visiems plaučių tuberkulioze sergantiems Lietuvos Respublikos gyventojams, o taip pat asmenims, kuriems teismo nutartimi taikomas priverstinis gydymas.