DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO ATVEJUS LIGONINĖJE

Korupcija – kompleksinis pagal pobūdį ir priežastis socialinis reiškinys, visuomenės aktyvumas ir nepakantumas korupciniams santykiams bei reiškiniams yra labai svarbi korupcijos prevencijos priemonė. Siekdama kuo daugiau visuomenės narių įtraukti į aktyvią kovą su korupcija, ligoninė sudaro sąlygas kiekvienam gyventojui informuoti darbo dienomis (nuo 8-16 val.) ligoninės direktorių apie korupcijos pasireiškimo atvejus ligoninėje telefonu (868512639), elektroniniu paštu info@alytub.lt, asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją, teisininkę Bernadetą Navalinskienę (telefonu 868622735), elektroniniu paštu navalniskiene@ligonine.lt.

Įstaigos darbuotojai įsipareigoja užtikrinti kreipimosi anonimiškumą.

Apie korupcijos galimus atvejus taip pat anonimiškai galima pranešti STT visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefono numeriu 8-5-266-3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt. Budintis STT pareigūnas patars, kaip elgtis konkrečiose situacijose, o esant būtinybei nedelsdamas organizuos didesnės pareigūnų grupės darbą. STT interneto tinklalapyje perspėta, kad „Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ir melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė“.