2020 biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų  planas.

Informacija apie mažos vertės pirkimus

2014m. mažos vertės pirkimai

2015m. mažos vertės pirkimai

2016m. mažos vertės pirkimai

2017m. mažos vertės pirkimai

Informacija apie pradedamą pirkimą

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

Informaciją apie sudarytą sutartį

Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės:

Taisyklės

Naudokitės šiomis nuorodomis:

Planuojami pirkimai: http://www.cvpp.lt/