2017 metai

Maitinimo paslaugos

2016 metai

Vaistų pirkimas

Investicinio projekto parengimo paslaugos

Kuro pirkimas

Vienkartinės medicininės priemonės

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų pirkimas

2015 metai

Skalbimo paslaugos

Vaistų pirkimas

Pastato griovimo darbai

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės avarinių pastatų nugriovimo, teritorijos sutvarkymo ir aptvėrimo darbus

Statybinių, elektros, santechnikos ir kitų prekių pirkimas

Vienkartinės medicininės priemonės

Lengvasis automobilis

Medžio granulių pirkimas

2014 metai

Skalbimo paslaugos

Vaistų pirkimas

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės avarinių pastatų nugriovimo, avarinio administracijos – ūkio pastato rekonstravimo, teritorijos sutvarkymo ir aptvėrimo techninio projekto parengimo paslaugos

Vienkartinės medicininės priemonės

Garažų remonto darbai

Medžio granulių pirkimas